Markvibrator Exero EX 65

Markvibrator ex65 för grävmaskiner 20-30 ton

TEKNISKA DATA: ex65

Maskinvikt: 20-30ton

Packningskraft: 6,5ton

Vikt: 475kg

Längd: 1040mm

Bredd: 750mm

Höjd: 750mm

Infästningar: S60, S70, S1, S2, OilquickS60, 70.

Min hydr. Flöde:  70l/min

Max hydr. Flöde: 250l/min

Max tryck: 210bar

Produkt text: Maskinmonterade markvibratorer underlättar komprimering vid svåråtkomligaställen och ökar säkerheten vid t ex komprimering i diken/gropar då ingapersoner behöver vistas i arbetsområdet.Markvibratorerna fungerar utmärkt vid pålning av t ex stolpar och skiljeväggar.Slänter komprimeras lättare med maskinmonterade markvibratorer.Markvibratorerna klarar höga mottryck på returledningen, en egenskap somgör de lämpliga att använda tillsammans med rotortilt.Levereras även som standard med oilquick direkt från fabrik

våra produkter

QCE – QUALITY CONSTRUCTION EQUIPMENT

När man söker efter kvalitativa produkter och den senaste tekniken inom tunga anläggningsmaskiner, är det av stor vikt att man väljer leverantörer som har varit i branschen i många år, samt har tillgång till ett utbud av produkter som innehåller några av de mest kvalitativa och mest högpresterande från hela världen.

Det är därför så många kunder nu utnyttja de tjänster som erbjuds av oss på QCE.

Företaget skapades med målet att hjälpa kunder att spara tid och pengar med en tjänst som är långt bättre än de som erbjuds av deras branschmotsvarigheter.

Företaget har etablerat ett gott rykte genom sin förmåga att uppfylla kundernas exakta krav när det gäller den senaste och mest innovativa utrustning som finns inom marknaden för allt som kretsar kring grävare, hjullastare och andra tunga maskiner.

kontakt